Kontakter

Kontakt med styrelsen

Styrelsen

Kommunalvägen 2

132 34 Saltsjö-Boo

  Styrelsen

  Jan-Erik Fransson
  Ordförande. Övergripande ansvar och handläggning av ekonomifrågor.

  Anita Johansson
  Vice ordförande. Ansvarig för aktivitetsplanering tillsammans med Johanna Lindfors.

  Arne Stark
  Ansvarig för fastighetsförvaltningen.
  Ansvarar även för lokaler och kontakter med lokalhyres-gäster inkl. bokningar och fakturering av Boo-salen och gästlägenheten

  Anita Brändström
  Sekreterare, ansvarar för medlemsregister och övriga medlemsärenden.

  Johanna Lindfors
  Ansvarig för aktivitetsplanering tillsammans med Anita Johansson.

  Per Jönsson Viberg
  Information och Nyhetsbrev

  May Stenqvist
  Ansvarar för förmedling och visning av lägenheter, garageplatser och p-platser. Ansvarar även för anhöriglista.

  Christer Lindberg
  Ansvarar för telefoni, Tv och bredband.
  Ansvarar även för fastighetsförvaltningen tillsammans med Arne..  Valberedningen
  Lars-Gösta Dahlström Sammankallande
  Karl Bernt Lindfors
  Anna-Lena Möllstam.


  Dokument med Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen 2023