Årsstämma Boo SeniorHem Kooperativ hyresrättsförening

/

Välkomna till ordinarie årsstämma avseende år 2022 i
Boo SeniorHem Kooperativ hyresrättsförening

Tid: Lördag den 10 juni 2023 kl. 14 00
Plats: Boosalen i Klubbhuset Kommunalvägen 2 Saltsjö-Boo

VARMT VÄLKOMNA
Jan-Erik Fransson
ordf.
I de fall två inom samma hushåll är medlemmar har endast en kallelse skickats. Extra dagordningar kommer att finnas tillgängliga vid stämman.
Årsredovisning och övriga handlingar finns tillgängliga i Boosalen, Kommunalvägen 2 samt på föreningens hemsida www.booseniorhem.se se länk nedan.
Handlingarna kommer också att finnas i stämmolokalen.